Skip to content

Bubbles

Bubbles er et hjelpemiddel for barn med ADHD, ADD, autisme og generelle konsentrasjonsvansker, som gir eleven evne til å fokusere og konsentrere seg i timene.

BUBBLES
 

Hva er bubbles systemet?

Bubbles er et hjelpemiddel for barn med ADHD, ADD, autisme og generelle konsentrasjonsvansker, som gir eleven evne til å fokusere og konsentrere seg i timene. Systemet kan romme opptil 6 elever i hver klasse. Eleven får et par støydempende hodetelefoner, mens læreren får en liten mikrofon på øret. Dette skaper en lydtett læringsboble for eleven, som sikrer økt fokus på undervisningen som formidles.

I tillegg er læreren utstyrt med en systemenhet hvor man med ett klikk på en berøringsskjerm kan velge hvilke elever som skal ha den direkte kommunikasjonen i sin personlige "Bubble".  Systemet er integrert transparent med undervisningen, da læreren må undervise som vanlig, men nå kan eleven med hodetelefonene fokusere på det læreren sier, og kun det læreren sier.

Eleven skjermes for unødvendig støy i timen, og i stedet økes konsentrasjonen over en hel skoledag.

22224-2

Hvordan får du et system?

Sansehjørnet AS ønsker å presentere Bubbles-systemet for Norske skoler i samarbeid med Bubbles Aps. Ønsker du en presentasjon? Kontakt oss i dag.