Sansestimulering hjelper både brukere og ansatte

Et sunt arbeidsmiljø, engasjert omsorgspersonell og brukernes trivsel er det beste utgangspunktet for oss alle. Men det kan være vanskelig for personalet å få tid til alt og hjelpe, spesielt når pasientens sykdom medfører karakterendring, uro, søvnforstyrrelser, uro, roping og annen upassende oppførsel.

Et prosjekt fra Aarhus kommune i Danmark har satt fokus på både trivsel blant brukere med demens og arbeidsglede blant personalet. Prosjektet testet bl.a. effekten av en aktivitetspakke og en avslapningspakke, som Protac deltok i med flere ulike beroligende og sansestimulerende hjelpemidler.

Sansestimulerende hjelpemidler med bevegelige kuler virker beroligende pga. kulenes bevegelser stimulerer følesansen og muskel-leddsansen med dypt dynamisk trykk på kroppen. Den økte kroppsfornemmelsen og kroppens grenser gir ro til hode og kropp, og derfor opplever mange brukere av produktene færre angstsymptomer, mindre uro, bedre søvn og bedre konsentrasjon.


Mer fred, mer tid, mer sikkerhet

Prosjektet dokumenterer den beroligende effekten av Protac sine produkter hos pasienter med demens, og understreker at sansestimulering kan skape trivsel og trygghet gjennom dypt, dynamisk trykk, og dermed forebygge og lindre utrygghet, angst og stress.

Prosjektet viser også at bruk av Protacs sansestimulerende hjelpemidler har en positiv innvirkning på pleiepersonalets arbeidsmiljø, slik at det blir tryggere og hyggeligere for personalet å være på jobb.


Resultater fra prosjektet

  • Samlet sett kan man se at initiativene i prosjektet reduserer fysisk og psykisk uro med 60 % – og bidrar generelt til mer trygghet, og mindre aggressiv og utadreagerende atferd.
  • Den beroligende pakken resulterte i en total reduksjon på 23 % i fysisk og psykisk uro. Dette inkluderte bl.a. færre konflikter (40 % reduksjon), mindre dørsøkende atferd (31 %) og økt ro om natten (33 %). Den forbedrede søvnrytmen ble vist ved lengre perioder med dyp søvn og at færre utstigninger av sengen.
  • Arbeidsmiljøet ble betydelig forbedret i perioden, og teknologiene har generelt redusert risikoen for vold med 29 %. I tillegg har meldinger om trusler om vold gått ned med 40% og antall meldinger om vold har gått ned med 40 %.
  • Pleiepersonalet foretrekker teknologier som skaper trygghet, som er intuitive og raske å bruke.


Færre trusler – større arbeidsglede

Fra de kvalitative dataene er det tydelig at teknologier som skaper trygghet har førsteprioritet hos personalet. De skal være intuitive i bruk, da tid og ressurser er en avgjørende parameter for bruk i dagliglivet på sykehjem. Det er tydelig at teknologiene virker, skaper ro og trygghet for pasientene og reduserer antallet konflikter mellom pasienter og ansatte i hverdagen.

Det sier seg selv at mindre aggressiv atferd blant pasientene har en positiv effekt på deres trivsel, stemingen på sykehjemmet og på de ansattes arbeidsglede. Nærmere bestemt gir implementeringen av den beroligende pakken 20 min. personaltid pr. urolige pasient pr. dag, da aggressiv oppførsel og utallige avbrudd fra pasienter tar mye av personalets tid. Det er tid som i stedet kan brukes på meningsfylte og hyggelige aktiviteter med pasientene, omsorg, tilstedeværelse og positiv oppmerksomhet.