Skip to content
Protac-2

 

Protac // Sanseintegrasjon

Hva er sanseintegrasjon?

Vi blir stadig utsatt for inntrykk gjennom sansene våre. Hjernens evne til å behandle, filtrere og sortere sanseinntrykk kalles sanseintegrasjon. Hjernen må kunne tolke de ulike inntrykkene og vite hvordan og i hvilken rekkefølge den må reagere på dem. Denne tolkningen skjer ubevisst og er svært individuell og kan være årsaken til at enkelte f.eks. trives i mye støy, mens andre blir stresset av det. Når hjernen jobber overtid og ikke klarer å tolke, kan det være vanskelig å finne ro og trygghet.

Flere forskningsprosjekter viser at målrettet sanseintegrasjon kan hjelpe hjernen til å bedre bearbeide, filtrere og sortere inntrykkene. Dette senker stressnivået og øker livskvaliteten.

Hvilken betydning har sansene for vår livskvalitet?

Vi har syv sanser. De fjerne/sekundære sansene består av syn, hørsel, smak og lukt. Nærsansene/primærsansene består av balansesansen, følesansen, også kalt den taktile sansen, og muskel-leddsansen, også kalt den proprioseptive sansen.

Det er inntrykk fra de tre nærsansene som til sammen danner vår kroppsoppfatning. Sanseforstyrrelser påvirker hjernens evne til å motta og bearbeide stimulering av sansene, og kan oppleves som svært voldsomme og invalidiserende. Vi vil f.eks. instinktivt vifte vekk en flue hvis den lander på armen din, fordi den overstimulerer og stresser berøringssansen vår.

En lett stimulering av hudens følesans kan vekke hjernen, men dersom det er en forstyrrelse i hjernens evne til å motta og bearbeide berøringsstimulering, kan hudkontakt oppleves som både smertefullt og belastende. På den andre siden kan punkttrykk på huden holde hjernen oppdatert om kroppens grenser og dermed virke beroligende.

Muskel-leddsansen registrerer aktivitet i muskler og ledd, og stimulering av denne virker dempende. Mange synes det er vanskelig å sitte stille over lengre tid fordi muskel-leddsansen er understimulert, og de vil derfor naturlig søke bevegelse, f.eks. ved å riste på foten. Hjernen oppdager imidlertid ikke forskjell på om muskel-leddsansen stimuleres aktivt gjennom bevegelse eller med et sansestimulerende hjelpemiddel med kuler og vekt. Derfor er målrettet sansestimulering av muskel-leddsansen samlende og beroligende, og er vårt grunnlag for vellykket sanseintegrasjon.

Hvordan fungerer kulene i Protac-produktene?

Dersom en stimulering er for jevn og statisk, har hjernen en slags «fading out-funksjon», som gjør at stimuleringen ikke lenger registreres. For å kontinuerlig oppdatere hjernen, må stimuleringen endres. Det dynamiske, punktvise og dype trykket fra kulene i kombinasjon med vekten sender en melding til nervesystemet, og hjernen oppfatter det som en bevegelse. På denne måten stimulerer kulene i Protac sine hjelpemidler både følesansen og muskel-leddsansen, og ved hver kroppslige bevegelse vil kulene bevege seg nok til å sende nye inntrykk til hjernen. Dette gir brukeren en konstant oppdatering, og det økte kroppsbildet har en beroligende og betryggende effekt. Derfor er de spesialproduserte kulene essensielle i Protacs sensoriske stimuleringshjelpemidler. 

Kulene har forskjellige størrelser, vekt og måter å gi sansestimulering på. 

Valg av riktig Protac Kugledynen®-modell avhenger ikke av brukerens alder, høyde eller kroppsvekt, men heller av hvordan den individuelle brukerens sansesystem fungerer, hvilke utfordringer og behov brukeren har, samt personlig preferanse.