Skip to content
Sanserom-4

Et sanserom er et spesialdesignet rom som kombinerer en rekke stimuli for å hjelpe mennesker med å utvikle og engasjere sansene sine. Disse kan inkludere lys, farger, lyder, myke lekeobjekter og aromaer, alt brukt i et trygt miljø som lar brukeren utforske og samhandle uten risiko.

Sanserom kan hjelpe de som har lærevansker, utviklingshemming eller sanseforstyrrelser med å lære å samhandle med verden rundt seg, men i et trygt miljø som bygger opp selvtillit og evne. Brukeren får et uhemmet, ikke-truende rom hvor de kan utforske på egenhånd. Denne friheten lar læreren, terapeuten eller omsorgspersonen se hva som beroliger dem, vekker dem og hva de gjør eller ikke liker.

Sanserom kan presentere seg i mange forskjellige former for å kunne skreddersys helt etter brukerens behov. Noen har behov for et beroligende sanserom, mens andre har mer nytte av et interaktivt rom, som oppmuntrer til lek, læring og utvikling.

Fordeler med et sanserom

1. Sansestimulering

Å oppmuntre brukeren til å engasjere seg i og utforske miljøet kan ha positive effekter på deres evne til å forstå, reagere og samhandle med den større verden rundt seg.

2. Forbedre læring gjennom lek

Sanserom for barn bør utformes med tanke på læring og moro. Sanselek hjelper barn til å utvikle sansene sine, oppmuntrer til problemløsning og kan bygge nerveforbindelser i hjernen. Sansestimulering engasjerer også forskjellige områder av hjernen, og hjelper barn med å absorbere og beholde mer informasjon.

3. Forbedre balanse, bevegelse og romlig orientering

Sanserom kan bidra til å utvikle brukernes visuelle prosesseringsevner så vel som deres fin- og grovmotoriske ferdigheter, noe som letter hverdagen. Dette er spesielt gunstig for personer med fysiske vansker eller cerebral parese.

4. Utvikle kommunikasjonsevner

For noen mennesker, spesielt de med autismespekterforstyrrelse, er både verbal og ikke-verbal kommunikasjon en utfordring. Interaktive sanserom kan bidra til å engasjere tilbaketrukne brukere, og sanseutstyr som fokuserer på lyd kan være spesielt nyttig for å oppmuntre til vokalisering.

5. Stress ned

Sansemiljøer kan være svært absorberende, og gi trøst og ro for overaktive brukere. På samme måte kan det trygge og kontrollerte miljøet  til et sanserom hjelpe tilbaketrukne brukere til å føle seg komfortable nok til å samhandle med omgivelsene.

6. Forbedre fokus

Noen mennesker synes det er vanskelig å fokusere. Dette er en vanlig egenskap for de med ADHD. Sensorisk utstyr er designet for å hjelpe brukere med å konsentrere seg om aktiviteten de holder på med, og dessuten skal atmosfæren i et godt designet sanserom bidra til å øke fokus. Dette er en viktig ferdighet for barn å utvikle slik at de kan takle virkelige miljøer hvor ro og konsentrasjon er nøkkelen.

7. Fremme sosialisering

En stor fordel med sanserom er at de kan brukes av enkeltpersoner på egen hånd eller i grupper. Å bruke et sanserom sammen med andre kan bidra til å fremme sosialiseringsferdigheter i et trygt, rolig og stressfritt miljø. Hvis du for eksempel designer et sanserom på en skole eller et omsorgshjem, er det fint å vurdere hvordan du kan imøtekomme behovene til en gruppe og oppmuntre til samhandling mellom brukere. Gruppesanserom kan også hjelpe brukere med å forstå årsak-virkning, for eksempel hvordan deres beslutninger eller bevegelser kan påvirke andre.

Sansehjørnet tilbyr en rekke produkter og tjenester relater til sanserom: