Skip to content

Installasjonsbetingelser

Installasjonsbetingelser

 1 Plass og elektrisitet

1.1 Rommet skal være rent og tomt før installasjonen. Dersom dette ikke er tilfelle, kan dette føre til ekstra kostnader.

1.2 Materialer monteres ved bruk av kabelrenner til nye og/eller eksisterende vegguttak.

1.3 For de angitte materialene skal det være stikkontakter som angitt i vedlagte el-skjema. Disse må realiseres før installasjon. Dersom dette ikke er tilfelle, kan dette føre til ekstra kostnader.

1.4 På steder hvor det er montert veggputer, plattformer eller andre produkter, må ingen hindringer/anlegg stikke ut, slik som utenpåliggende stikkontakter, gulvlister og vanntilkoblinger. Dersom dette ikke er tilfelle, kan dette føre til ekstra kostnader.

1.5 Sansehjørnet AS gjør aldri noen endringer i det elektriske systemet. Der det er nødvendig, brukes skjøteledninger eller grenuttak med flere uttak. 

2 Tilgjengelige materialer/produkter

2.1 Du er forpliktet til å fjerne materialer og produkter som ikke vil bli gjenbrukt i rommet, for eksempel brukte sensoriske produkter.

2.2 Det er ikke inngått spesifikke avtaler med hensyn til eksisterende materialer.

3 Levering og fjerning av materialer

3.1 Sansehjørnet AS er ikke ansvarlig for avhending av ditt gamle materiale, men tar seg av miljøvennlig avhending av eget emballasjemateriale.

3.2 Både ved mottak før montering samt ved sluttsjekk av rommet skal det være en kontaktperson tilstede som er autorisert til å melde seg ut.