Skip to content

Salgsbetingelser

Priser & gebyrer

Alle priser oppgis i NOK eksklusiv eller inklusiv merverdiavgift og frakt. Prisene er basert på de til enhver tid gjeldende leverandørpriser, valutakurser, frakt og avgiftskostnader. Ingen oppgitte priser er bindende dersom ikke noe annet er avtalt. Miljøgebyr er inkludert i produktprisene.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side forbeholder vi oss retten til å avvise eller kansellere ordre basert på feil informasjon.

Fraktpriser som vises ved bestilling i nettbutikken er estimert, reell frakt beregnes og faktureres ved ferdigmelding.

 

Betaling

Betalingsbetingelser er normalt netto pr. 10 dager hvis ikke annet er avtalt. Kreditt forutsetter god kredittverdighet og punktlighet. Ved eventuell forsinket betaling beregnes 12% rente + purregebyr. Varen forblir leverandørs eiendom inntil hele beløpet er betalt.

 

Levering

Ordrebekreftelse sendes på e-post med leveringsmåte og estimert leveringstid. Det er kundens ansvar å gå gjennom mottatt ordrebekreftelse og eventuelt gi beskjed dersom noe ikke stemmer. For at informasjonen skal komme frem til kjøper må vi ha mottatt en fungerende e-post adresse.

Oppgitte leveringstider er estimerte og er basert på lagerstatus og/eller opplysninger fra leverandør. Leveringstid vil derfor kunne endres, i så tilfelle sendes epost til kjøper med informasjon om dette. Fraktkostnader påføres etter pakking/veing, og pris beregnes ut fra de til enhver tid gjeldende satser. Faktura sendes enten på epost eller via EHF når varene meldes ut av vårt lager. Det er kundens ansvar å sørge for at denne informasjonen er korrekt, se punkt "Vedlikehold av kundedata". 

 

Ansvar

Sansehjørnet AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull, eller forsinket leveranse, feil på produkter eller feil i produktinformasjonen. Erstatningsansvar etter denne kontrakt er i ethvert tilfelle begrenset oppad til kjøpesummen.

 

Garanti, reklamasjon

Sansehjørnet AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som produsentenes garantier. Garantien er 1 år fra leveringstidspunktet.

Kjøper må inspisere varen og reklamere på åpenbare feil eller mangler innen 10 virkedager etter varen er mottatt. Sansehjørnet AS har ubetinget rett til å rette eller foreta omlevering ved mangler. Sansehjørnet AS er ikke ansvarlig for direkte og indirekte konsekvenstap mangelen måtte påføre kjøper.

Garantien er ugyldig hvis feil skyldes ulykke, feil bruk, uforsiktighet, eller et ikke autorisert inngrep på produktet fra kjøperens side.

 

Retur

Retur skjer for kjøpers risiko og regning, og må sendes med et fraktalternativ som tilbyr levering på dør. Eksempelvis servicepakker som sendes til postkontor vil ikke bli avhentet. Sansehjørnet AS tar ikke ansvar for eventuelle kostnader som følge av dette. Produkter som returneres må være komplette og ligge i orginal emballasje. Skader eller mangler på returnerte produkter dekkes inn ved å kreditere en lavere verdi enn salgsverdien, og/eller et returgebyr.

 

Ved retur av vare som er feilbestilt eller DOA (dead on arrival), skal varen returneres i orginal emballasje komplett med alt tilbehør. Vi forbeholder oss retten til å trekke returgebyr på inntil 30% av varens verdi dersom dette ikke overholdes, eller varen av annen årsak ikke kan selges som ny.

 

Ved retur for garantireparasjon skal varen pakkes forsvarlig, og tilbehør som er nødvendig for å teste og feilsøke varen skal medfølge. Utbedring av transportskade som følge av mangelfull emballasje er kundes ansvar.

 

Det ikke er returrett på varer kjøpt på lagersalg, ryddesalg eller lignende, ekstraordinære salg/kampanjer. Dette gjelder også varer som er spesialbestilt eller tilpasset, eksempelvis tekstil sydd etter mål.

 

Vedlikehold av kundedata

Det er kundens ansvar å sørge for at kundedata som leverings- og fakturaadresse, fakturaformat, kontaktpersoner etc er oppdatert. Kunden har tilgang til de registrerte data i kundesenteret på våre nettsider etter innlogging. Endringer kan enten gjøres der, eller ved å gi beskjed på epost.