Skip to content
All posts

Barn med ADHD forbedrer søvnen betydelig med Protac Kuledynen®

Forskere har dokumentert at Protac Kuledynen® har en spesielt positiv innvirkning på livene til barn med ADHD.

 

Studien fra Syddansk Universitet er publisert i det internasjonale tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry. De to forskerne bak studien, professor i barnepsykiatri Niels Bilenberg fra Odense Universitetssykehus og barnepsykiater Allan Hvolby fra Barne- og ungdomspsykiatriavdelingen i Esbjerg, konkluderer med at Protac Kuledynen® er et relevant og effektivt hjelpemiddel for å minimere tiden den tar for barn med ADHD å sovne. I perioden barna sov med dynen ble innsovningstiden forkortet med nesten 40 %, og kom ned på nivå med barna i kontrollgruppen som ikke hadde ADHD. I gjennomsnitt tok det kun 15 minutter før barna sovnet mens de sov med Protac Kuledynen®.

 

Færre oppvåkninger

Samtidig viser studien at barnas tendens til å våkne om natten ble redusert og kom ned på nivå med barn uten ADHD.

Ett av fem barn med ADHD som deltok i studien, brukte i gjennomsnitt mer enn 30 minutter på å sovne uten Protac Kuledynen®. Men på de to ukene barna sov med dynen, nådde ingen av deltakerne dette nivået.

På samme måte ble antallet enkeltkvelder der barna brukte mer enn en halvtime på å slå seg til ro halvert når barna sov med Protac Kuledynen®, slik at alle barna i studien – med eller uten ADHD – nådde samme nivå.

 

Under observasjon i fire uker

Studien gikk over fire uker. Først ble barnas søvnmønster målt i en uke, hvor de sov med vanlige dyner. Deretter sov de i 14 dager med Protac Kuledynen®, og sov til slutt en uke med vanlig dyne igjen. Studien viser at barna kom tilbake til det urolige søvnmønsteret den siste uken av kurset, da de igjen sov med vanlig dyne.

 

Eksamen i barnehuset

De deltakende barna sov i hver sin seng i alle de 28 eksperimentelle nettene. De fikk et måleinstrument på størrelse med et armbåndsur rundt håndleddet. Actigraph, som instrumentet heter, registrerte søvnmønsteret, og samtidig førte barnas foreldre søvndagbok.

En av de morsomme detaljene ved denne og andre studier av søvnmønsteret til barn med ADHD, er at foreldrene har en tendens til å oppleve og registrere barnas søvntid som lengre enn den faktisk er når den måles med elektronisk utstyr. Denne tendensen ble sett både hos foreldre til barn med ADHD og hos foreldre til barn i kontrollgruppen.

Forskerne anslår at fenomenet kan henge sammen med at barnas problematiske oppførsel rundt leggetid tar mye av foreldrenes bevissthet.

 

Økt konsentrasjon og oppmerksomhet

Noe av det som kjennetegner barn med ADHD er at de har vanskeligheter med å henge med i timene på skolen. Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom dårlig søvnmønster og lærevansker. Forskerne målte derfor også hvordan de typiske ADHD-symptomene, hyperaktivitet og uoppmerksomhet, utviklet seg hos barna under forsøket. Foreldre og lærere ble bedt om å vurdere barna basert på en vitenskapelig testmetode. Lærerne noterte en forbedring på rundt 10 % i både hyperaktivitet og uoppmerksomhet, mens foreldrene observerte forbedringer på 6 %. Den positive effekten så også ut til å være langvarig, da konsentrasjonen og aktivitetsnivået holdt samme positive retning inn i den siste uken av studien, da barna igjen sov med vanlig dyne. Forskerne anslår at det kanskje hadde vært mulig å se flere forbedringer i barnas ADHD-symptomer dersom studieperioden hadde strukket seg over lengre tid.

 

Protac Kuledynen® og medisin

I forbindelse med bruk av Protac Kuledynen® for personer med psykiske lidelser, har det vært diskutert om Protac Kuledynen® kan erstatte bruk av medisiner. Forskerne bak den nye studien understreker at de ikke spesifikt har undersøkt medisinens påvirkning på studieresultatene, men Bilenberg og Hvolby konkluderer med å understreke at Protac Kuledynen® er et godt alternativ i behandlingen av søvnproblemer hos barn med ADHD, og et supplement til medisinsk behandling av barnas ADHD-symptomer.

Lenke til artikkelen i Nordic Journal: Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems >

Link til funksjoner på TVsyd >

Link til omtale på DR.dk >