Skip to content
All posts

Ikke bare en dyne med kuler i!

KuledynenProtac Kuledynen® ble utviklet tilbake i 1994 av ergoterapeut Pia Christiansen, som et hjelpemiddel for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne til å sove bedre og få mental ro.

Siden den gang har dynen blitt kontinuerlig videreutviklet basert på vår kunnskap om ergoterapi, forskningsresultater og tilbakemeldinger fra brukere og fagfolk. Det betyr at det i dag finnes flere ulike modeller som er tilpasset de helt individuelle og sansemessige utfordringene som kuledynen skal takle. Men hensikten med bedre søvn og mental ro er den samme for alle modeller.Derfor er det kuler i Protac Kuledynen®

Det er helt bevisst at det er baller i produktene våre, for det er ikke annet enn baller som kan stimulere sansesystemet på samme måte. Vi har bevis på at bevegelsene til ballene har en beroligende effekt på kroppen, fordi punkt-for-punkt-trykket stimulerer sansesystemet og skaper ro, slik at brukeren slipper å selvstimulere gjennom konstant bevegelse. Det dype, varierende trykket fra ballene sender den samme informasjonen til hjernen som om vi var i bevegelse. På denne måten bruker vi den 'passive' stimuleringen av ballene til å skape ro for sansesystemet, redusere overstimulering og dermed redusere hjernens stressnivå. Motsatt har ensartet tyngde en ekstremt kortvarig effekt, da sanseapparatet rett og slett tilpasser seg følelsen, akkurat som vi blir vant til å bruke for eksempel armbåndsur og briller.

 

Hvordan Protac Kuledynen® fungerer

Hjernen vil ALLTID prøve å roe sansesystemet. Stimulering av muskel-leddsansen (den proprioseptive sansen) roer hjernen naturlig og demper overstimulering, og vi vil derfor automatisk bevege oss for å skape ro. Dette kjenner vi også fra rastløse ben eller fikling med hendene. Når vi gjør dette blir filteret som sorterer sanseinntrykk mer finmasket, slik at vi blir flinkere til å sortere gjennom sanseinntrykkene, og dette demper hjernens stressnivå.

Så selvstimulering er når vi AKTIVT prøver å hjelpe oss selv å roe sansesystemet ved å bevege oss, og er helt normalt. MEN, hvis du må bevege deg mye og hele tiden, ikke kan sitte eller ligge stille, så blir selvstimuleringen et problem, da det forstyrrer både atferd, søvn og konsentrasjonsevne. Derfor kan selvstimulering ses på som et sensorisk tegn på overlevelse, og det er en viktig atferdsparameter å være klar over.

Det er her kulenes beroligende funksjon blir aktuell. Kulenes dype, varierende trykk, som vi kan kalle PASSIV stimulering av muskel-leddsansen, sender den samme informasjonen fra kroppen til hjernen som om vi var i bevegelse. På denne måten gir bevegelsen av kulene nødvendig stimulering, slik at vi slipper å bevege oss for å skape ro. Vi kan med andre ord nøye oss med å bevege oss ganske lite, nesten bare puste, for å få kulene til å gjøre sansearbeidet.

Det må selvsagt understrekes at det er viktig og sunt å bevege kroppen, men at kulene kan bidra til å opprettholde roen i situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å bevege seg og hvor sansestimuli er nødvendig for å kunne sovne og bli i den dype søvnen om natten.

 

Forskning, dokumentasjon og anbefalinger

Evidensbasert kunnskap og dokumentert effekt av produktene våre er avgjørende. Derfor prioriterer Protac å delta i forskningsprosjekter på tvers av aldersgrupper og diagnoser for å underbygge de mange positive tilbakemeldingene og sakene fra brukere og behandlere gjennom mange år.

Her kan du finne en rekke prosjekter som dokumenterer effekten av Protac Kuledynen® hos både barn og voksne.

Les mer om forskningsprosjekter med Protac Kuledynen®

Se videoer og les mer og alle Protac Kuledynen® modelleneProtac Kugledynen® er CE-merket og registrert som medisinsk utstyr i klasse 1. Dette betyr at våre produkter overholder gjeldende krav til kvalitet, sikkerhet og ytelse.Hvilken dyne passer til hvem?

Kulene i Protac-dynene er forskjellige i størrelse, vekt og måten de stimulerer sansene på. Å velge riktig dyne avhenger ikke av brukerens alder, høyde eller kroppsvekt, men heller av hvordan sanseapparatet fungerer, hvilke utfordringer og behov brukeren har og personlige preferanser.
Hvis følesansen og muskel-leddsansen av ulike årsaker er redusert, har vi vanskelig for å kjenne og fornemme kroppen og dens grenser. Det kan bl.a. forårsake søvnproblemer, motorisk og mental uro. Det presise trykket fra kulene på hud, ledd og muskler sender informasjon gjennom nervesystemet opp til hjernen. Det oppleves beroligende og trygt å kunne kjenne på egen kropp. Det er svært individuelt hvilke stimuli og vekt som skal til for å skape fysisk ro og bedre søvn for den enkelte bruker. Dette kan kun avklares ved personlig veiledning og etterfølgende testing.

Les mer om kulenes sansestimulerende effekt


Kontakt oss og få personlig veiledning

Den beste måten å finne akkurat den Protac Kuledynen® som passer deg og dine behov er å ta kontakt med oss. Her vil du komme i kontakt med en av våre behandlere som kan veilede deg. Våre veiledere har omfattende kunnskap om sansesystemet og dets funksjon, og underviser helsepersonell i sanseintegrasjon og bruk av sansestimulerende hjelpemidler.