Skip to content
All posts

Forskning - ProTac

Profesjonalitet, utvikling og forskning - Protac

"Protacs kjerneverdier er profesjonalitet, utvikling og forskning. Derfor prioriterer vi å dokumentere effekten av produktene våre, og på det faglig underbygge de mange positive tilbakemeldingene og casene som vi har fått fra brukere og behandlere opp gjennom årene".

 

2021

Protac Kuledynen® hjelper voksne med funksjonshemming til å sove bedre

Den spanske legen Alex Gimeno-Ruiz har gjennomført et forskningsprosjekt som konkluderer med at den dype og proprioseptive stimuleringen som kommer av å sove med Protac Kugledynen® (7 kg) er en effektiv og naturlig måte å lindre søvnproblemer hos voksne med funksjonsnedsettelse. Prosjektet har evaluert flere ulike søvnparametere som totalt antall timer søvn, tid for å sovne, antall minutter våken i løpet av natten og søvneffektivitet. I tillegg viste prosjektet at det for noen av deltakerne var mulig å kutte ned på det vanlige forbruket av sovemedisiner og likevel beholde den forbedrede nattesøvnen ved å sove med Protac Kugledynen®.

Les hele artikkelen fra Journal of Sleep Medicine & Disorders 

 

2020

Protac Kuledynen® hjelper barn med ADHD til å normalisere søvnmønsteret

Studien er en oppfølging av et lignende prosjekt som ble gjennomført over fire uker tilbake i 2010 med en gruppe barn med ADHD og en kontrollgruppe med barn uten diagnose. Også på den tiden ble det dokumentert at Protac Kugledynen® reduserte barnas søvntid med 38 %, reduserte antall natteoppvåkninger og dermed normaliserte barnas søvnmønster. Opptil 70 % av barn med ADHD lider av søvnproblemer.

Les mer om prosjektet her >

 

2019

Protac MyFit® hjelper sosialt vanskeligstilte ungdom gjennom pedagogiske praksisplasser

Prosjektet viser at den skuddsikre vesten hjelper de unge til å kunne sitte stille bedre og til å kunne konsentrere seg over lengre tid. Det viser også at den skuddsikre vesten også hjelper de unge til å oppføre seg bedre sosialt i pausene. Videre viser prosjektet at bruk av den skuddsikre vesten har en positiv effekt på de unges generelle energi og evne til å delta i meningsfulle aktiviteter også i timene etter at de har tatt av seg den skuddsikre vesten.

Les hele prosjektet her >

 

2018

Sansestimuleringshjelpemidler hjelper brukere med demens til å forbedre trivsel og søvn

Et pilotprosjekt fra Aarhus kommune dokumenterer at Protac sine produkter har en dempende effekt på innbyggere med demens. Fysisk og psykisk uro avtok med 60 % og generelt forbedret søvnforstyrrelser og generelt velvære.

Les mer om prosjektet her >

 

2018

Ph.D-prosjektet undersøker effekten av Protac Kuledynen® på søvnproblemer relatert til depresjon i psykiatrien

Bedriftsstipendiat og sykepleier Sanne Toft Kristiansen skal undersøke effekten av Protac Kuledynen® i behandling av søvnproblemer knyttet til depresjon innen poliklinisk psykiatri. Depresjon rammer ca. 5 % av den danske og 10 % av den norske befolkningen, og er assosiert med søvnløshet. Protac Kuledynen® er et ikke-farmakologisk alternativ til medisin, men implementeringen krever en dokumentert effekt. Derfor er Sannes prosjekt ekstremt aktuelt og kan ha betydning for mange mennesker.

Les Sannes første artikkel om PhD-prosjektet >

Ph.D-prosjektet undersøker effekten av Protac MyFit® på barns konsentrasjon i skolen

Bedrifts-Ph.D-student og ergoterapeut Ann Nielsen vil undersøke og beskrive effektene av Protac MyFit® kulevest på sansesøkende barns deltakelse i skoleaktiviteter, samt barnas konsentrasjon, ro og fokus i undervisningen. Barn med sansesøkende atferd har begrenset deltakelse og konsentrasjon i aktiviteter på skolen , noe som kan påvirke deres muligheter for læring. Anns masterstudie fra 2018 omhandlet samme emne og ble tildelt Ergoterapeutforeningens kandidatpris. Her kan du lese et utdrag fra masterstudiet: 

Sanseprofiler til grunnskoleelever >

 

2017

Sanseintegrering kan redusere bruken av tvang i psykiatrien

Forskningsprosjekt i Danmark dokumenterer at systematisk bruk av sanseintegrasjon reduserer bruken av tvang i psykiatrien. Prosjektet viste 38 % nedgang i bruk av tvang, og 46 % nedgang i bruk av tvangsmedisinering. Ergoterapeut Charlotte Andersen har fortsatt sine tidligere studier og produsert ytterligere resultater.

Les mer om prosjektet >

Les mer om Charlotte Andersen-forskningsprosjektet - Redusering av tvang i psykiatrien (PDF)

 

2016

Sanseintegrering kan redusere bruken av tvang i psykiatrien

Prosjekt: "Redusering tvang i psykiatrien" ved Augustenborg sykehus
Skrevet av: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mars – august 2013.

Reduksjon av tvang i psykiatrien ved Augustenborg Hospital Psykiatri i Region Syddanmark - sluttevaluering (pdf) >

 

2015

Protac MyFit® kulevest hjelper barn med funksjonshemming til å konsentrere seg bedre

Forskningsprosjekt fra England i forhold til bruk av Protac MyFit® kulevest for barn med funksjonshemming. Resultatene viste økt konsentrasjon og deltakelse i aktiviteter, noe som har utviklet barnas evne til å lære.

Protac MyFit® kulevest Acorn Park School study.pdf >

 

2013

Protac MyFit® kulevest hjelper voksne med funksjonshemming med å redusere aggressiv atferd

Forskningsprosjekt fra Spania med Protac MyFit® kulevesten for voksne med autisme, funksjonshemming og hyperaktivitet. Bruken av vesten forbedret/stoppet den aggressive oppførselen og reduserte medisinforbruket.
Videre økte det bevisstheten og dempet stereotype bevegelser.

Spanish Research Project with Protac MyFit® vest >  

 

2010

Barn med ADHD opplevde betydelig forbedring i søvnmønsteret med Protac Kugledynen®

Forskningsprosjekt fra Syddansk Universitet skrevet av Allan Hvolby M.D., Ph.D. & Niels Bilenberg M.D., Ph.D. Prosjektet dokumenterer effekten av Protac Kuledynen® og at barna med ADHD forkortet innsovningstiden med 40 % i løpet av prosjektperioden.

Les mer om prosjektet

Les hele prosjektet >

 

2009

Protac Kuledynen® kan hjelpe smertepasienter

Forskningsprosjekt Tverrfaglig smertesenter, Ålborg sykehus: bruk av Protac Kuledynen® for pasienter med smerte. Dynen reduserer pasientenes blodsukkernivå og smertenivå, og forbedrer dermed livskvaliteten.

Forskningsprosjekt Tverrfaglig smertesenter. Ålborg sykehus bruker Protac Kugledynen® for smertepasienter.pdf >

 

2007

Protac Kuledynen® reduserer komplikasjoner for barn med SI-problemer

Ergoterapeutene Birgitte Søe Jensen og Pernille Worm skriver en masteroppgave i forhold til barn med sanseintegrasjonsproblemer. Bruk av Protac Kuledynen® reduserer komplikasjoner, og har en spesielt positiv effekt på barnas søvn.

Masteroppgave med Protac Kuledynen® for barn med sanseproblemer.pdf >

Protac Kuledynen® har en positiv effekt på søvn og velvære ved et psykiatrisk sykehus i Malmö

70 % av deltakerne opplevde en god eller riktig effekt av Protac Kuledynen®

Les artikkelen

Tverrfaglig masteroppgave viser at Protac Kugledynen® kan gi bedre nattesøvn, humør og konsentrasjon for barn med SI-problemer.

Bruk av Protac Kuledynen® kan gi bedre nattesøvn, humør og konsentrasjon for barn med sensoriske integreringsproblemer. Det viser en tverrfaglig masteroppgave i rehabilitering, som er laget av en ergoterapeut og en fysioterapeut. Det er vitenskapelig dokumentert at Protac Kuledynen® har en effekt. Les mer ved å laste ned artikkelen publisert i Ergoterapeuten februar 2007.

Masteroppgave som pdf >

 

1996

Protac gjennomfører en brukerundersøkelse for å vurdere effekten i forhold til fysisk og psykisk uro

Bruk av Protac Kuledynen® har en "god" eller "veldig god" effekt for de fleste brukere.

Protacs egen brukerundersøkelse om Protac Kuledynen® >