Skip to content
All posts

Hjelpemidler i psykiatrien

Psykiatriske pasienter har oftere enn andre sanseforstyrrelser, noe som kan påvirke livskvaliteten og føre til økt sensitivitet. En sanseforstyrrelse gjør det vanskelig for hjernen å bearbeide og sortere gjennom alle sanseinntrykkene, og kan komplisere den psykiske tilstanden og føre til angst. Forskning viser at bruk av beroligende sanseintegrasjon kan endre tilstanden, og i mange tilfeller forebygge og deeskalere konflikter, og dermed redusere behovet for både tvang og medisinering.

Ved å jobbe systematisk med sanseintegrasjon kan vi enten vekke eller roe ned sanseapparatet. Her er muskel-leddsansen, som informerer hjernen om aktivitet i muskler og ledd, spesielt relevant, da den virker samlende og dempende på hjernens stressnivå. Personer med psykiske lidelser blir vanligvis raskere understimulert på muskel-leddsansen enn andre, og vil derfor naturlig søke bevegelse for å kjenne på kroppen. På denne måten kan sansestimulerende hjelpemidler, som jobber med dypt og dynamisk trykk i musklene og tyngde i ledd, virke beroligende og gi trygghet til psykisk syke pasienter.

Protac Kuledynen® ble opprinnelig utviklet spesielt for psykiatriske pasienter, og hadde en søvnforbedrende effekt fra første natt. Når kroppen er helt stille, avtar kroppsfølelsen og noen mennesker trenger konstant bevegelse for å opprettholde kroppsbildet. Kroppen trenger proprioseptiv stimulering for å opprettholde kroppsoppfatningen. I stedet for å søke det via konstant bevegelse, kan stimuleringen også oppnås passivt ved å ligge under Protac Kuledynen® med store kuler som beveger seg hver gang kroppen beveges, samt ved dyp pust. Kulenes bevegelse og dype trykk sender et beroligende signal til hjernen, avgrenser kroppsfølelsen og lindrer behovet for konstant bevegelse. På denne måten finner både kropp og hjerne ro til å sovne.

Det er ikke bare på Protac Kuledynen® som kan brukes til å gi sansestimulerende pauser i løpet av dagen. Protacs konsept dekker i dag produkter til hele døgnet.